ระบบสร้างบ้านคุณภาพ

รูปแบบการให้บริการและระบบสร้างบ้านคุณภาพของ บริษัทเดอะเกรทโฮม TGH 1. ให้คำปรึกษา และสอบถามรายละเอียด สอบถามข้อมูลในด้านต่างๆเพื่อการสร้างบ้านที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด ให้คำปรึกษาในการเลือกแบบบ้าน และวัสดุก่อสร้างมาตรฐานของบริษัท ให้คำปรึกษาในการออกแบบบ้านใหม่สำหรับลูกค้าที่ต้องการเขียนแบบขึ้นใหม่ 2. สำรวจที่ดินและเตรียมแบบ เพื่อทำสัญญา (ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าก่อสร้าง) ค่ามัดจำการทำสัญญา 50,000 บาท 3. ขั้นตอนการชำระเงิน ตามสัญญาการปลูกสร้างบ้าน งวดที่ 1 ชำระ 15 % ของค่าก่อสร้าง เมื่อเซ็นสัญญารับจ้างก่อสร้าง (รวมค่าจองในข้อ 2 แล้ว) งวดที่ 2 ชำระ 10 % ของค่าก่อสร้าง เมื่อทำการตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ งวดที่ 3 ชำระ 25 % ของค่าก่อสร้าง เมื่อเสร็จงานฐานราก วางโครงสร้างคาน-เสา ชั้นล่าง ชั้นสองแล้วเสร็จ งวดที่ 4 ชำระ 25 % ของค่าก่อสร้าง เมื่อทำงานโครงหลังคา และมุงหลังคาบางส่วน […]

Read More…